Politica de confidentialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC ALCEZ INSTAL SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este onorarea comenzilor (eliberare factura, certificat de garantie) reclama, marketing si publicitate (newsletter) si realizarea de statistici necesare imbunatatirii serviciilor si produselor oferite. Colectam de la clienții nostri date cu caracter personal precum nume, prenume, e-mail, număr de telefon, adresă, etc. numai dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar de către client, acestea nu vor fi furnizate/vândute sau închiriate unor terti.

Refuzul furnizării acestor date, duce la imposibilitatea procesării și finalizarii comenzilor transmise. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Nu promovam SPAM-ul.

Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.foraridirijate.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali. Conform Legii nr. 677/2001, va puteti exercita, in mod gratuit dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată prin e-mail la adresa contact@foraridirijate.ro.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.